Steeds meer (dreigende) arbeidsconflicten worden opgelost door middel van mediation. Mediation is er op gericht partijen zelf actief te laten deelnemen in het vinden van een oplossing, onder begeleiding van een neutrale, onafhankelijke mediator.

Bij een (dreigend) arbeidsconflict kan mediation ertoe leiden dat partijen ervoor kiezen de relatie te herstellen. Het komt ook voor dat partijen concluderen dat het beter is om uit elkaar te gaan. De voorwaarden waaronder dit gebeurt, worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de betrokken partijen wordt ondertekend en die desgewenst kan worden bekrachtigd door de rechter.

Als MfN – registermediator voldoe aan de door de Mediators federatie Nederland (MfN) gestelde kwaliteitseisen. Ik werk volgens het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-register mediator. Zie https://www.mediatorsfederatienederland.nl.

Conflicten gaan vaak ook over miscommunicatie en gebrek aan vertrouwen. In de hoedanigheid van MfN- registermediator begeleid ik op professionele wijze de onderlinge communicatie tussen partijen. Door de uitwisseling van emoties en standpunten verbetert het wederzijds begrip, maar ook het inzicht in de onderlinge behoeften en belangen van partijen. Hierdoor zijn zij in staat om zelf te komen tot een oplossing van hun geschil. De praktijk wijst uit dat zelf gezochte en gekozen oplossingen langer standhouden. Mediation is gericht op de toekomst; het bereiken van voordeel voor beide partijen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.