fotoKarin2Mw. mr. C.M.F. Karin BergsIk ben na afronding van mijn rechtenstudie aan de universiteit van Maastricht gestart in de commerciële advocatuur in Utrecht, alwaar al snel mijn voorliefde voor het arbeidsrecht ontstond. Ik heb mij gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ben geruime tijd werkzaam geweest als advocaat bij FME te Zoetermeer, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Nadien heb ik opnieuw de overstap gemaakt naar de (Amsterdamse) advocatuur, aanvankelijk als senior advocaat bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam, daarna als mede-eigenaar van de maatschap FranKa advocaten. Sinds 1 januari 2017 voer ik mijn eigen praktijk, waarin ik mij naast mijn werk als advocaat arbeidsrecht tevens toeleg op het oplossen van (arbeids)geschillen door middel van mediation.

Ik heb de postdoctorale specialisatie opleiding Grotius Arbeidsrecht met succes afgerond evenals de MfN erkende beroepsopleiding tot mediator.


Het arbeidsrecht draait om mensen en dus ook om menselijke emoties. Aandacht voor de mens achter het probleem, kleurt mijn dagelijkse praktijk.

Juridische problemen/geschillen kunnen mijns inziens in veel gevallen voorkomen worden door contractueel een goede juridische basis te leggen en in voorkomende gevallen tijdig juridisch advies in te winnen. Ik ben u daarbij graag van dienst.

Ook voor de oplossing van juridische problemen kunt u bij mij terecht. Soms is de oplossing gelegen in een juridische procedure maar het is altijd zinvol om ook andere mogelijkheden in ogenschouw te nemen. Het belang van de cliënt is soms beter gediend met een bemiddelend, adviserend of zelfs coachend optreden van de advocaat. Welke strategie in welk geval passend is, zal steeds in goed overleg met u worden bepaald.

Steeds vaker wordt – ook door rechters - mediation voorgesteld. Mediation is een alternatieve manier van conflictoplossing, waarbij de onafhankelijke mediator als procesbegeleider optreedt. Mediation verloopt vaak sneller, vriendelijker en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Naast mijn werk als advocaat arbeidsrecht ben ik werkzaam als MfN – registermediator. Tevens ben ik als mediator verbonden aan Bureau B&M gevestigd te Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.